Jak odbourat psychosociální stres?

14.10.2018

"Nejdůležitější je být sám sebou," říká Hanka, která pomáhá klientům odblokovat jejich stres a traumata.

"Lékaři odhadují, že cca do deseti let bude deprese číslo 1 na žebříčku civilizačních chorob. Předčí tak dokonce rakovinu nebo infarkt. A čím to je? Příčinou je jednoznačně zvyšující se psychosociální stres," říká Hana, která se se stresem potkává ve své praxi dnes a denně. Hana Ajasta je žena, která čerpá ze svých letitých zkušeností i vlastních traumat. Život je totiž mnohdy nejlepší učitel. A právě léčba psychosociálního stresu, jenž negativně zasahuje lidem do života, se stala jejím posláním.

"Lidé dnes reagují na stejné druhy situací ve svých životech podrážděněji - někdo má sklon rozčílit se, jiný upadne do skepse nebo zármutku. Přibývá mi také klientů, kterým zvýšený psychosociální stres negativně zasahuje do života, ať už soukromého nebo pracovního. O to naléhavěji vnímám až nezbytnost rozšířit okruh svých osobních návyků o jeden podstatný - učím klienty zvnitřnit se, vystředit a meditovat," vysvětluje Hanka.

Ze všeho nejvíc radí svým klientům, aby byli sami sebou. Ačkoliv to může znít jako klišé, je to tak. Ovšem mnozí si kladou otázku - co to znamená v konkrétních případech u skutečných lidí? Podle Hanky abychom mohli být sami sebou, potřebujeme naplnit tyto 3 důležité aspekty:

- najít svůj střed.

- integrovat své často potlačované emoce a prožitky.

- jít do světa a být sám sebou ve vztazích.

"Vývoj probíhá postupně a jeden z hlavních přístupů, které uplatňuji, je zamilovat si svou vlastní aktuální nedokonalost. Až teprve pak ji můžeme smysluplně měnit. Každá bolest, kterou procházíme, totiž má svůj logický důvod, ať už v našem vlastním životě nebo v generační rodinné historii či kolektivním vědomí a podvědomí," dodává.

Klientům a klientkám se věnuje individuálně i skupinově.

Individuální sezení jsou pro klienty velmi důležitá. Hanka s nimi řeší životní aspekty a situace, které je nejvíce zatěžují a co je potřeba přeměnit. "Jdeme do hloubky, až do samotného kořene problému. Odblokovávám jedno či více témat a líbí se mi, že klient vidí výsledek už po prvním sezení. Postupně se mu ulevuje a také si všímá, jak se mění jeho vnitřní postoj k řešené otázce," dodává.

Na závěr prochází s klientem minikoučovacím rozhovorem, kdy si klient uvědomí, co mu proces dal, zač může v jeho rámci sám sebe ocenit, zvolí si konkrétní akci, kterou do příštího setkání uskuteční. Čin je totiž nejlepším "razítkem" pro ukotvení nového přístupu k sobě, světu i životu.